TRANG CHỦ
LIÊN HỆ
FANPAGE
YOUTUBE
- LRCoPNBnSnAjSctXesl: We work together cialis pharmacy prices Still, the questions around Penney's future suggest morevolatility ahead. Its credit default swaps, insurance against adefault, price a nearly 65 percent default probability in fiveyears and 85 percent over 10 years, according to data fromMarkit. For some bond mavens, that's just too much risk to takeon. - LRCoPNBnSnAjSctXesl: I've come to collect a parcel zithromax japan The number of Americans filing new claims for unemploymentbenefits dropped from a six-month high last week but remainedelevated as California continued to deal with a backlog relatedto computer problems. - LRCoPNBnSnAjSctXesl: Withdraw cash is it safe to take caverta "To tell you the truth, (quarterback was) not a position you worry about because we have guys that are very, very capable of running this offense in a high and effective way. ... Both guys are very, very good players." - LRCoPNBnSnAjSctXesl: How many weeks' holiday a year are there? seroquel 400 mg street price Apple said earlier this week it was holding a satellite event in Beijing on September 11, the day after it is expected to unveil its latest iPhones in the United States. The September 11 event is the first time Apple will launch in China at almost the same time as in the United States, underscoring the importance of the Chinese smartphone market, the biggest in the world. - LRCoPNBnSnAjSctXesl: A few months 1000 mg tetracycline day Carwyn Jones remains the most senior Labour politician in terms of elected office in the UK. Jones has openly attacked the UK Government for the slow economic recovery, provoking Nick Clegg to tell him to “stop blaming London for everything” when he visited Wales. Although Jones is very popular in Wales, he has yet to properly establish himself within the wider national party..
 
   

HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Đức Maria là cửa thiên đàng
2020-08-08

1. Lời dẫn

Chúng ta đến nơi đây để hành hương kính Đức Mẹ. Chúng ta cầu xin Mẹ thương nâng đỡ, cứu giúp chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta cũng xin Mẹ khơi dậy nơi lòng mỗi người ngọn lửa mến yêu, niềm tin son sắt, và lòng trông cậy vững vàng vào tình yêu thương của Thiên Chúa. Để dù sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng luôn biết trung tín bước theo Đức Ki-tô, vị Cứu Chúa của chúng ta.

Giờ đây, chúng ta xin Chúa Thánh Thần đến thánh hóa chúng ta và chúc lành cho buổi hành hương này.

* Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần

2. Lời nguyện:

Lạy Cha là Thiên Chúa đầy lòng xót thương của chúng con. Vì yêu thương nên Cha đã hứa ban cho chúng con phần phúc đời đời là được ở cùng Cha trong nước thiêng đàng. Trong cuộc sống này, Cha đã thương ban cho chúng con nhiều cơ hội để chúng con được nếm hưởng sự ngọt ngào và niềm hạnh phúc đó. Cha đã ban thưởng cho Đức Ma-ri-a mọi hồng phúc của nhân loại. Mẹ trở nên cửa ngõ thiên đàng để hướng dẫn chúng con đến cùng Đức Giê-su Ki-tô con của Cha. Nhờ lời Đức Ma-ri-a chuyển cầu, xin Cha tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên chúng con, để chúng con trở nên lời ca tụng Cha mãi mãi và là chứng nhân về tình Cha yêu thương chúng con.

Chúng con cầu xin Cha, nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. A-men.

* Hát: Mẹ Vinh Quang

3. Suy niệm:

Trong buổi hành hương này, chúng ta dừng lại với nhau để cùng suy niệm về: Đức Ma-ri-a là Cửa Thiên Đàng. Để qua việc chiêm ngắm và cầu nguyện với Đức Ma-ri-a, chúng ta được khơi dậy niềm cậy trông, hy vọng và cũng như được tăng thêm lòng tin tưởng vào tình yêu thương của Thiên Chúa.

Khi nói đến tước hiệu Ma-ri-a là Cửa Thiên Đàng, chúng ta được nhắc nhớ rằng: Mẹ giữ một vai trò đặc biệt trong việc hướng dẫn chúng ta sống trong sự thân nghĩa và trung thành với Chúa Giê-su. Suy niệm về hình ảnh Đức Ma-ri-a là Cửa Thiên Đàng, chúng ta cũng cậy trông vào phần thưởng mà Thiên Chúa Cha đã chuẩn bị và mời gọi chúng ta hưởng lấy sau này trên thiên quốc.

Và quả đúng như vậy, nếu như Chúa Giê-su quả quyết với chúng ta rằng: Chúa chính là Con Đường, Con Đường dẫn về Thiên Chúa, thì Đức Ma-ri-a chính là cửa ngõ để gìn giữ chúng ta và hướng dẫn chúng ta bước đi trên con đường đó. Mẹ là cửa ngõ không phải để đóng lại, để nhốt chặt, cầm giữ chúng ta, nhưng ngược lại Mẹ là cửa ngõ để bảo vệ, để gìn giữ và nguyện giúp cầu bầu cho chúng ta. Nếu như Chúa Giê-su là sự cứu độ và là sự sống cho những ai tin cậy vào Ngài, thì Mẹ chính là cửa ngõ tuôn ban sự sống ấy. Chính Mẹ chứ không ai khác trong nhân loại này đã đem Chúa đến cho loài người chúng ta.

Thưa Cộng đoàn,

Suy niệm với nhau về hình ảnh Đức Ma-ri-a là Cửa Thiên Đàng làm cho chúng ta càng nhận rõ hơn vai trò của Mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, vai trò của Mẹ trong Hội Thánh và đặc biệt là vị trí của Mẹ nơi cuộc sống mỗi người chúng ta. Mẹ có đó là vì chúng ta. Mẹ có đó là để hằng cứu giúp cho chúng ta. Mẹ là cửa thiên đàng để chúng ta được lòng trông cậy vào phần phúc mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho mỗi người chúng ta.

Lạy Mẹ Ma-ri-a là nguồn hy vọng cậy trông của chúng con. Nơi Mẹ, Thiên Chúa đã thương ban mọi ơn lành. Qua bàn tay hiền dịu của Mẹ, chúng con nhận được nhiều ơn lành mà Thiên Chúa Cha đã thương ban, và ơn phúc trọng đại nhất là chúng con được nhận lấy Đức Giê-su Ki-tô, con Thiên Chúa và cũng là người con yêu dấu của Mẹ.

Lạy Mẹ, xin cho mỗi lần chiêm ngắm dung nhan Mẹ, mỗi lần chúng con chạy đến bên Mẹ, mỗi lần chúng con cầu nguyện với mẹ là mỗi lần chúng con được bừng lên ngọn lửa yêu mến và lòng thêm khát khao về cùng đích vĩnh phúc mà chúng con sẽ được nhận lấy nơi thiên quốc.

Lạy Mẹ, xin Mẹ cũng thương đến những anh chị em của chúng con đang sống trong tình trạng tội lỗi, đang khước từ tình yêu thương của Thiên Chúa. Xin Mẹ cho họ cũng được trở lại để được hưởng hạnh phúc muôn đời.

* Hát: Mẹ Nguồn Cậy Trông

4. Xin Ơn - Tạ ơn

Xin Cộng cùng hiệp ý với những người xin tạ ơn trong tuần qua

59 TỔNG SỐ Ý NGUYỆN TẠ ƠN
4  Tạ ơn vì đã có lòng tin, cậy, mến Chúa và Đức Mẹ.
2  Tạ ơn vì đã chừa bỏ tội lỗi, tính hư nết xấu.
2  Tạ ơn vì đã biết ăn năn trở về cùng Chúa và Đức Mẹ.
3  Tạ ơn vì đã bình an trong tâm hồn và trong cuộc sống.
2  Tạ ơn vì gia đình đã được hòa thuận, thương yêu nhau.
1  Tạ ơn vì người thân đi xa đã trở về
7  Tạ ơn vì đã được hướng dẫn, cứu giúp trong cơn gian nan, khốn khó.
4  Tạ ơn vì đã được biết và vâng theo thánh ý Chúa và Đức Mẹ.
3  Tạ ơn vì đã biết tha thứ, biết hòa giải, biết chu toàn trách nhiệm.
2  Tạ ơn vì đã được bền đỗ, ơn thánh hóa trong ơn nghĩa Chúa.
3  Tạ ơn vì đã đi đường bình an.
3  Tạ ơn vì đã có công ăn việc làm và thuận lợi trong việc làm ăn.
2  Tạ ơn vì đã trả được nợ.
0  Tạ ơn vì đã lấy được nợ.
4  Tạ ơn vì con cái đã biết vâng lời, chăm ngoan học giỏi và thi cử đỗ đạt.
2  Tạ ơn vì đã được dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì.
3  Tạ ơn vì đã được chữa lành bệnh tật.
2  Tạ ơn vì đã chết lành.
0  
2  Tạ ơn vì đã cho các linh mục, tu sĩ sống thánh thiện.
1  Tạ ơn vì đã được có con
1  Tạ ơn vì đã sinh nở được bằng an
6  Tạ ơn vì đã được như ý hoặc các ý nguyện khác.

Xin cộng đoàn hiệp ý với những người xin ơn trong tuần qua

140 TÔNG SỐ Ý NGUYỆN XIN ƠN
8  Xin thêm lòng tin, cậy, mến Chúa và Đức Mẹ.
5  Xin chừa bỏ tội lỗi, tính hư nết xấu.
5  Xin ơn biết ăn năn trở về cùng Chúa và Đức Mẹ.
11  Xin ơn bình an trong tâm hồn và trong cuộc sống.
7  Xin cho gia đình được hòa thuận, thương yêu nhau.
2  Xin cho người thân đi xa được trở về.
11  Xin ơn hướng dẫn, cứu giúp cơn gian nan, khốn khó.
6  Xin ơn được biết và vâng theo thánh ý Chúa và Đức Mẹ.
6  Xin ơn biết tha thứ, biết hòa giải, chu toàn trách nhiệm.
4  Xin ơn bền đỗ, ơn thánh hóa trong ơn nghĩa Chúa.
7  Xin đi đường bình an.
10  Xin có công ăn việc làm và thuận lợi trong việc làm ăn.
7  Xin trả được nợ.
1  Xin lấy được nợ.
7  Xin cho con cái hiếu thảo, học giỏi, thi cử đỗ đạt.
3  Xin ơn dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì.
12  Xin ơn chữa lành bệnh tật.
4  Xin ơn chết lành.
8  Xin cầu cho các linh hồn.
6  Xin cho các linh mục, tu sĩ sống thánh thiện.
0  Xin được có con
0  Xin cho việc sinh nở được bằng an
10  Xin ơn như ý hoặc các ý nguyện khác.

Kinh Tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ 8

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / khi con suy đến nết hư và sự túng cực con / và lại nghĩ đến lòng rất nhân lành cùng quyền phép cao cả Mẹ. / Thì thấy linh hồn con run sợ: / tội lỗi như con mà dám kêu xin cùng Mẹ thi ân giáng phúc, / thật là một sự quá táo bạo. / Song nhìn bức chân dung êm ái của Mẹ, / thì con như nghe Mẹ phán bảo rằng: / hỡi con, / hãy trông cậy. / Mẹ chẳng là Mẹ lân ái ru? / Mẹ chẳng tìm công mà thưởng. / Mẹ chỉ tìm sự gian nan mà cứu giúp. / Tước hiệu: “Mẹ Hằng Cứu Giúp” / chẳng phải là tỏ ra rằng: / Mẹ chẳng phải đỡ đần chúng con trong mọi nỗi khốn khó ru?

Vậy, / thân lạy Thánh Ma-ri-a. / Nay con đến nài xin lòng nhân từ Mẹ, / con hết sức trông cậy ở lòng khoan dung của Mẹ, / xin Mẹ che chở con, / xin Mẹ cứu vớt con, / xin Mẹ an ủi con.

Li khn nguyÐc M Hng Cu Giúp

Lạy rất thánh đồng trinh Ma-ri-a. Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng: con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này, là ơn siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin, và hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con. Ban ơn phù hộ cho Ðức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các linh hồn trong luyện ngục.

Thánh Ma-ri-a lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh An-phong-sô là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Ðức Bà Ma-ri-a.

* Hát: Hỡi Mẹ đầy ơn phúc

 
  Các giờ Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu giúp khác:
 
   
  Trang chủ Về trang trước   Lượt người xem: 63 Chia sẻ trên: Chia sẻ trên facebook Chia sẻ trên google+ Chia sẻ trên twitter  
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM
© 2017 Bản quyền thuộc về Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam - Email: mhcgdcct@yahoo.com