Từ ngày 24.07.2021 đến ngày 30.07.2021
Xin ơn Tạ ơn Ý NGUYỆN XIN
174 34 TỔNG SỐ
19 4   - Xin thêm lòng tin, cậy, mến Chúa và Đức Mẹ.
14 0   - Xin chừa bỏ tội lỗi, tính hư nết xấu.
5 2   - Xin ơn biết ăn năn trở về cùng Chúa và Đức Mẹ.
20 1   - Xin ơn bình an trong tâm hồn và trong cuộc sống.
7 3   - Xin cho gia đình được hòa thuận, thương yêu nhau.
2 0   - Xin cho người thân đi xa được trở về.
11 11   - Xin ơn hướng dẫn, cứu giúp cơn gian nan, khốn khó.
5 0   - Xin ơn được biết và vâng theo thánh ý Chúa và Đức Mẹ.
7 0   - Xin ơn biết tha thứ, biết hòa giải, chu toàn trách nhiệm.
4 1   - Xin ơn bền đỗ, ơn thánh hóa trong ơn nghĩa Chúa.
4 2   - Xin đi đường bình an.
8 3   - Xin có công ăn việc làm và thuận lợi trong việc làm ăn.
6 0   - Xin trả được nợ.
0 0   - Xin lấy được nợ.
6 0   - Xin cho con cái hiếu thảo, học giỏi, thi cử đỗ đạt.
2 0   - Xin ơn dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì.
20 0   - Xin ơn chữa lành bệnh tật.
3 0   - Xin ơn chết lành.
12 0   - Xin cầu cho các linh hồn.
9 1   - Xin cho các linh mục, tu sĩ sống thánh thiện.
0 0   - Xin được có con
0 0   - Xin cho việc sinh nở được bằng an
10 6   - Xin ơn như ý hoặc các ý nguyện khác.